Network (Ağ)

disorganized network 1IP adresi;

bir bilgisayara kullanıcı tarafından atanmış olan 32 bitlik bilgidir. Bu bilgi genelde rakamlardan oluşur. Ipv4 ve Ipv6 olmak üzere iki çeşit IP adresi mevcuttur. Bu IP adresleri birbirlerinden nokta ile ayrılırlar ve her bir nokta ile ayrılmış bölüme oktet denir. IP adresleri her biri onlu sayı 0 ila 255 arası bir sayıdır. Bu sayede farklı yerlerde bulunan bilgisayarların birbirleri ile daha sağlıklı haberleşmesi sağlanır. Aynı zamanda bilgisayarların internet protokolu üzerinden çalışmasını sağlayan tanımlamalardır. Örneğin; 194.27.200.20 IP adresi, dört oktetten oluşur ve her bir oktet 8 bit olarak (ondalık tabloya göre) hesaplanır.

 

bilgisayaraglarıterimlerTemel Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarının kurulmasındaki en büyük amaç bilgi ve servislerin paylaşılmasıdır. Bilgisayarlar arasındaki dosya transferleri ağlar ile çok daha kolay olmaktadır. Bu ağlar bir şirket içerisindeki birkaç bilgisayar arasında olabileceği gibi şehirler ve ülkeler arasında da olabilmektedir. Bu ağların sınıflandırılması kapladığı alan ve yapısına göre şu şekilde olmaktadır.

 

Virtual Private Network : VPN

vpn xVPN(Virtual Private Network),türkçe manasıyla Sanal özel ağ anlamına gelen uzaktan bağlantı sağlayan bir protokoldur.Bunun Yanında OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistemler Bağlantısı) modeli, ISO (International Organization for Standardization-Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından geliştirilmiş olup toplamda 7 katmandan oluşur.Bu model bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan bir sistemdir.VPN ise bu modellemenin 3.katmanı olan Network layer’da çalışır.VPN’ler online internet servisi olarak hizmet verdiği için internet üzerine kurulmuş olan bilgisayar sistemleri olarak adlandırılırlar.